Kult Ofenzivy - "Radikální ateismus - Tvůrcům Nadčlověka"


Genre: Black Metal

Format: CD Version in Jewelcase
Limitation: unknown

Audio Sample: Link

 

1. Jaký jsem nalezl Důvod?
2. Co jest lidské? Hlásám vám Nadčlověka. 
3. Uzdraven vědomím čím bychom mohli být 
4. Již nikdy netratit úsilím k nevhodným 
5. Dobře vědět jak naložit se svými zdary 
6. Člověka výše třeba pěstovat a chtít 
7. Pak bude volno k stupňům vývoje a růstu...
 
Total playtime: 25:02

 

10,00 €

  • 0,25 kg
  • Available
  • Ships within 1-3 days