Deadlife / Glädjekällor / Lidelse / Winter Willow - "Wilted"

 

Genre: Depressive Black Metal/Post Black Metal
Format: CD Version
Limitation: 450


1.  Deadlife - Rotting Scars
2.  Deadlife - My Journey To The End
3.  Glädjekällor - Fredag Kväll
4.  Glädjekällor - Hoppas Inte Jag Vaknar
5.  Lidelse - In The Dust Of This Life
6.  Lidelse - A Mere Vessel For Loss
7.  Winter Willow - Psykiskt (FöR)StöRd
8.  Winter Willow - LivsföRnekaren

Total playtime: 55:19  

 

10,00 €

  • 0,25 kg
  • Available
  • Ships within 1-3 days